Uroczyste pożegnanie studentów III–ego roku 10 lipca 2014 roku

Uroczyste pożegnanie studentów III–ego roku

Dnia 10 lipca 2014 roku odbyło się uroczyste pożegnanie studentów III–ego roku. Na uroczystości obecne były władze uczelni, wykładowcy oraz studenci. Wszystkich zebranych powitali przedstawiciele Samorządu Studenckiego, którzy od początku do końca prowadzili całą uroczystość.

Na wstępie przed szerokim audytorium wystąpił Rektor WSGiZ – doc. dr Wacław Nelec, który pogratulował blisko 90 studentom ukończenia studiów. Jednocześnie Pan Rektor zachęcał do dalszej edukacji na studiach uzupełniających magisterskich drugiego stopnia, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie informując, iż dla absolwentów WSGiZ jest możliwość, aby część zjazdów odbywało się w Mielcu.

Przed częścią artystyczną Rektor WSGiZ doc. dr Wacław Nelec uhonorował najlepszych studentów za wyniki w nauce. Każdy z nich otrzymał list gratulacyjny oraz książki. Gratulacje wyróżnionym złożyli również: założyciel Uczelni prof. dr hab. Andrzej Prusek oraz dziekan dr Andrzej Skowron.

Bardzo ciekawym elementem uroczystości była jej część artystyczna, w której dzieci studentów zaprezentowały z jak najlepszej strony swój kunszt muzyczny. Na skrzypcach zagrała Tatiana Myśliwiec oraz na pianinie Maks Głód. W ich wykonaniu usłyszano różnorodne utwory muzyczne, zarówno te lepiej, jak i mniej znane.

Wszystkim absolwentom WSGiZ w Mielcu serdecznie gratulujemy ukończenia wyższych studiów zawodowych !!!


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana