UWAGA II ROK LICENCJAT

 

WSZYSCY STUDENCI PROSZENI SĄ O PONOWNY WYBÓR SPECJALNOŚCI SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PONIŻEJ:

 

·  RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ

·  ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ

·  GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

 

DEKLARACJĘ WYBORU NALEŻY PRZEKAZAĆ DO STAROŚCINY ROKU

DO DNIA 5 LUTEGO BR.


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne