Wykład na Uniwersytecie Rzymskim ‘La Sapienza’ w Rzymie 21 stycznia 2013 roku

Kolejny wykład na Uniwersytecie ‘La Sapienza’ w Rzymie!

      Po półtorarocznej przerwie lektor języka angielskiego WSGiZ w Krakowie w Zamiejscowym Wydziale Ekonomii w Mielcu, a jednocześnie doktorant IV roku studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, mgr Marek Paduch, powrócił na Uniwersytet Rzymski ‘’La Sapienza’’ w Rzymie, gdzie spędził kilka dni wakacyjnych w lipcu, doskonaląc swój warsztat naukowy.
Podczas pobytu w Wiecznym Mieście mgr Marek Paduch przeprowadził kwerendę w bibliotece uniwersyteckiej Uniwersytetu Rzymskiego ‘’La Sapienza’’, w której zbierał materiały dotyczące swojej rozprawy doktorskiej pt.’’Ethnosemantics of the Concept of Happiness in American English and Polish’’ (‘’Etnosemantyka pojęcia szczęścia  w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim’’). Ponadto, wziął udział w szkoleniu nt. ‘’Rozwój akademicki  i osobowy na uniwersytecie’’, zorganizowanym przez Uniwersytet Rzymski i przedstawiającym, między innymi, mocne i słabe strony kariery zawodowej nauczyciela akademickiego.
Punktem kulminacyjnym pobytu w Rzymie był gościnny wykład Marka Paducha, wygłoszony w języku angielskim i skierowany do społeczności akademickiej Uniwersytetu ‘’La Sapienza’’ na Wydziale Historii, Kultury i Religii. Temat wykładu brzmiał: ‘All about Love – in search of Semantic Clarification of the Concept’ (‘Wszystko o miłości –  w poszukiwaniu jasności semantycznej pojęcia’). W wykładzie doktorant zwrócił uwagę na różne definicje miłości, rozmaite typy tej domeny emocjonalnej, metaforyczne znaczenie omawianego pojęcia oraz różnice kulturowe determinujące postrzeganie i rozumienie miłości jako kategorii uniwersalnej.
„Rzymskie wakacje’ na Uniwersytecie Rzymskim ”La Sapienza’ (dosł. wiedza) to efekt kooperacji Marka Paducha jako doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego z pracownikami Uniwersytetu Rzymskiego: prof. Francesco Gui oraz prof. Alberto Pigliacellim, z którymi doktorant współpracował w latach poprzednich w ramach programów Unii Europejskiej ‘Uczenie się przez całe życie’. Obie strony podtrzymują chęć dalszej współpracy  i kontynuacji prelekcji z zakresu kategorii emocjonalnych. Jednakże wydaje się, że po wykładach dotyczących pojęcia szczęścia i miłości, tym razem czas na kolejne wyzwanie natury semantycznej, dotykającej de facto płaszczyzny zarówno filozoficznej, jak i socjologicznej, psychologicznej czy antropologicznej.

Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana