Wykład otwarty pt. „Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm” w ramach realizacji programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) 06 grudnia 2015 roku

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm – wykład w ramach programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu od kilku lat jest uczestnikiem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB), którego partnerami są: Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor.
W ramach realizacji programu edukacyjnego NZB odbyły się w WSGiZ w Mielcu wykład dnia 6-ego grudnia 2015 r. pt. „Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm”, który przedstawił Regionalny Koordynator Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem -Krzysztof Ostafiński.
W wykładach licznie uczestniczyli studenci II-ego i III –roku Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Uczestnikami wykładów były także władze Uczelni – Rektor doc. dr W. Nelec oraz dziekan dr A. Skowron.


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana