Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania podpisała umowę o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych kwalifikowanych 15 marca 2013 roku

Rozszerzając ofertę kształcenia Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu podpisała umowę o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych kwalifikowanych Małopolską Wyższą Szkołą w Brzesku. Umowa została sfinalizowana w dniu 15 marca 2013 roku.
W ramach podpisanej umowy realizowane będą studia podyplomowe w zakresie:

Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie przedszkola i klas I-III (oligofrenopedagogika)
Edukacja dla bezpieczeństwa
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Profilaktyka i resocjalizacja
Logopedia i diagnoza pedagogiczna
Kosmetologia stosowana
Organizatorem trzy semestralnych studiów podyplomowych jest MWS w Brzesku we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Wykłady poprowadzą głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz praktycy życia gospodarczego. Program, materiały do zajęć oraz zaświadczenia i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zapewnia Małopolska Wyższa Szkoła w Brzesku. Wszystkie wykłady, ćwiczenia i seminaria odbywać się będą w siedzibie WSGiZ w Mielcu przy ulicy Warszawskiej 1. Bliższe informacje można uzyskać w punkcie rekrutacyjno – informacyjnym mieszczącym się w WSGiZ w Mielcu. Numer telefonu 17 7735350, z informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych można się również zapoznać na stronie Uczelni www.wsgiz.mielec.pl


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana