ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE !!!

 

 

 

 

 

 

 

W nowym roku akademickim 2021/2022 Uczelnia obok studiów licencjackich i magisterskich uruchamia kolejne edycje dwusemestralnych studiów podyplomowych.

 

Studia podyplomowe oferowane są z zakresu:

 • ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
 • ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
 • RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
 • MENEDŻER LOGISTYKI  
 • PRZYGOTOWANIA  PEDAGOGICZNEGO.

 

Studia te skierowane są do osób z  tytułem magistra, licencjata lub inżyniera,  piastujących kierownicze stanowiska w firmie, jak i dla pracowników pragnących podnieść swoje kwalifikacje i ubiegać się o awans. Wszystkie wykłady i obrony prac dyplomowych odbywają się  w siedzibie WSGiZ w Mielcu przy ulicy Biernackiego 6.


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne