Egzamin dyplomowy

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego
w

Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania

 • Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.
 • Złożenie indeksu i kart egzaminacyjnych z wszystkimi wymaganymi wpisami, w celu weryfikacji zaliczenia  przedmiotów objętych programem studiów (co najmniej na trzy dni przed obroną pracy licencjackiej).
 • Zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 6 miesiecy.
 • Złożenie w Dziekanacie (po akceptacji Promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym oraz zgodnie z wytycznymi techniki redakcyjnej prac licencjackich ):
 • oprawionych dwóch egzemplarzy pracy licencjackiej z załaczonym raportem antyplagiatowym
 • jednego egzemplarza przeznaczonego do archiwizacji (wydrukowany obustronnie, czcionką 10 Times New Roman, pojedynczy odstęp, wszystkie marginesy 2,5 cm) z załaczonym raportem antyplagiatowym
 •  płyty CD z nagraną pracą licencjacką oraz raportem antyplagiatowym  – opis płytki powinien zawierać:
Imię i nazwisko studenta
Numer albumu
TYTUŁ PRACY LICENCJACKIEJ

 

 • Uregulowanie zobowiązań finansowych oraz przedłożenie Obiegówki w Dziekanacie.
 • Dokonanie opłaty absolutoryjnej zgodnie z § 26 Regulaminu zasad odpłatności za studia w WSGiZ  w wysokosci 130 złotych z dopiskiem opłata absolutoryjna
 • Obrona pracy licencjackiej zgodnie z § 42 pkt.1 Regulaminu studiów w  WSGiZ   powinna odbyć się w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy licencjackiej.

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (pobierz plik)

 

 

UWAGA!!!

PROSIMY NA STRONIE TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ  W TREŚCI OŚWIADCZENIA ZAMIESZCZAĆ ZMIANĘ NAZWY UCZELNI:

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA

 

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne