Egzamin dyplomowy

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego
w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu

 1. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.
 2. Złożenie indeksu i kart egzaminacyjnych z wszystkimi wymaganymi wpisami, w celu weryfikacji zaliczenia  przedmiotów objętych programem studiów (co najmniej na trzy dni przed obroną pracy licencjackiej).
 3. Zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 15 tygodni.
 4. Złożenie w Dziekanacie (po akceptacji promotora – wersja ostateczna) oprawionych
  dwóch egzemplarzy pracy licencjackiej oraz jeden egzemplarz przeznaczony do archiwizacji wydrukowany obustronnie, czcionką 10 Times New Roman, pojedynczy odstęp, wszystkie marginesy 2,5 [cm] a także opisanej płyty CD -opis powinien zawierać:
Imię i nazwisko studenta
Numer albumu
TYTUŁ PRACY LICENCJACKIEJ
 1. Uregulowanie zobowiązań finansowych oraz przedłożenie Obiegówki w Dziekanacie (potwierdzenie rozliczenia finansowego można uzyskać w kwesturze pok. 37. I piętro)
 2. Dokonanie opłaty za egzamin dyplomowy zgodnie z § 26 Regulaminu zasad odpłatności za studia w WSGiZ w Krakowie.
 3. Zwrot legitymacji studenckiej.
 4. Obrona pracy licencjackiej zgodnie z § 42 pkt.1 Regulaminu studiów w  WSGiZ  w Krakowie powinna odbyć się w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy licencjackiej.
Warunki otrzymania dyplomu.

 1. Pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
 2. Złożenie w Dziekanacie czterech zdjęć o wymiarach 4.5 [cm] x 6.5 [cm].

Zagadnienia na egzamin dyplomowy z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (pobierz plik)

Informacje dodatkowe i pliki do pobrania

Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana