Egzamin dyplomowy

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego
w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania

 1. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.
 2. Złożenie indeksu i kart egzaminacyjnych z wszystkimi wymaganymi wpisami, w celu weryfikacji zaliczenia  przedmiotów objętych programem studiów (co najmniej na trzy dni przed obroną pracy licencjackiej).
 3. Zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 6 miesiecy.
 4. Złożenie w Dziekanacie (po akceptacji promotora – wersja ostateczna) oprawionych
  dwóch egzemplarzy pracy licencjackiej oraz jeden egzemplarz przeznaczony do archiwizacji wydrukowany obustronnie, czcionką 10 Times New Roman, pojedynczy odstęp, wszystkie marginesy 2,5 [cm] a także opisanej płyty CD -opis powinien zawierać:
Imię i nazwisko studenta
Numer albumu
TYTUŁ PRACY LICENCJACKIEJ
 1. Uregulowanie zobowiązań finansowych oraz przedłożenie Obiegówki w Dziekanacie.
 2. Dokonanie opłaty absolutoryjnej zgodnie z § 26 Regulaminu zasad odpłatności za studia w WSGiZ  w wysokosci 130 złotych z dopiskiem opłata absolutoryjna
 3. Obrona pracy licencjackiej zgodnie z § 42 pkt.1 Regulaminu studiów w  WSGiZ   powinna odbyć się w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy licencjackiej.

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (pobierz plik)

UWAGA!!!

PROSIMY NA STRONIE TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ  W TRESCI OSWIADCZENIA ZAMIESZCZAC ZMIANĘ NAZWY UCZELNI:

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne