Samorząd studencki

 

 
 
Samorząd studencki WSGiZ zapoczątkował swoją działalność w styczniu 2000 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Regulamin, który określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu studenckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd studencki WSGiZ reprezentuje wszystkich studentów – stacjonarnych i zaocznych. Przedstawiciel studentów, delegowany przez Samorząd, zasiada w Senacie, a inni jego przedstawiciele biorą udział w
pracach komisji stypendialnych zajmujących się przyznawaniem pomocy socjalnej studentom będącym w trudnych warunkach materialnych.

Program działania Samorządu studentów WSGiZ obejmuje kilka sfer ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dbałości o interesy bytowe, naukowe i kulturalne studentów,
 • realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
 • wspomagania rozwoju studentów i uczelni,
 • współpracy z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi
 • reprezentowania szkoły w środowisku studenckim


W roku akademickim 2022/2023 w skład Rady Samorządu Studenckiego wchodzą:

Samorząd Studencki:

 

I Rok

Żaneta Rybińska

II Rok:

Dominika Szklarz

Anna Moryl

III Rok:

Magdalena Szkotnicka – Dziubek

Sikora Damian

 

 

 

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne