Samorząd studencki

 

 
 
Samorząd studencki WSGiZ zapoczątkował swoją działalność w styczniu 2000 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Regulamin, który określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu studenckiego.

 

Samorząd studencki WSGiZ reprezentuje wszystkich studentów – stacjonarnych i zaocznych. Przedstawiciel studentów, delegowany przez Samorząd, zasiada w Senacie, a inni jego przedstawiciele biorą udział w
pracach komisji stypendialnych zajmujących się przyznawaniem pomocy socjalnej studentom będącym w trudnych warunkach materialnych.

Program działania Samorządu studentów WSGiZ obejmuje kilka sfer ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dbałości o interesy bytowe, naukowe i kulturalne studentów,
 • realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
 • wspomagania rozwoju studentów i uczelni,
 • współpracy z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi
 • reprezentowania szkoły w środowisku studenckim


W roku akademickim 2017/2018 w skład Rady Samorządu Studenckiego wchodzą:

Samorząd Studencki:

II Rok :

Kamila  Blamowska – 733271951
Tomasz Kłaczkowski -509084918

III Rok :

Dorota Korycka – 607230019
Tomasz  Paszkowski– 605880315

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana