Projekty unijne

 

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie,
Wydział Zamiejscowy w Mielcu realizował Projekt:

„Matematyka i ekonomia na bank”

w ramach konkursu nr 13/POKL/9.2/2009 w następujących modułach:

 • Język angielski w ekonomii
 • Programy komputerowe
 • Przezwyciężanie stresu egzaminacyjnego
 • Egzamin zawodowy
 • Matematyka na maturze


Uczestnictwo w/w szkoleniu było warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się jako trener kursu.

 

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne