Kadra naukowo-dydaktyczna

PROF. DR HAB. ANDRZEJ PRUSEK PROF. DR HAB.ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
– Teoria i polityka zrównowazonego rozwoju społecznego, gospodarczego, ekologicznego i terytorialnego
– Analiza ekonomiczna
– Biznes plan firm
– Metody wyceny przedsiębiorstw
– Statystyka i informatyka gospodarcza
– Ekonometria
– Prognozowanie ekonometryczne i symulacje
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW ZIOŁO  

– Geografia ekonomiczna

-Gospodarka regionalna

 
DR HAB. KRZYSZTOF BROŃSKI DR HAB. MARTA POMYKAŁA
– Historia gospodarcza
– Historia myśli ekonomicznej
– Prawo gospodarcze
– Elementy prawa
PROF. DR HAB.KAZIMIERZ ZIELIŃSKI DR WACŁAW NELEC
– Mikroekonomia
– Makroekonomia
– Polityka społeczna
– Zarządzanie

 

 

– Zarządzanie strategiczne

DR WOJCIECH PAJĄK DR PAULINA FILIP
– Techniki twórczego myślenia
– Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
– Audyt wewnętrzny w doskonaleniu administracji
– Globalizacja procesów logistycznych
– Rachunkowość przedsiębiorstw
– Rachunkowość sektora publicznego
– Rachunkowość podatkowa
– Rachunkowość finansowa
DR ANDRZEJ SKOWRON DR TADEUSZ MATUSZKIEWICZ
– Marketing
– Współczesne szkoły ekonomiczne
– Etyka biznesu a własność intelektualna
– Narodowe i regionalne systemy innowacyjne
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Międzynarodowe stosunki gospodarcze
DR MAREK MRÓZ DR BOGDAN OSTROWSKI
– Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
– Rynki kapitałowo-pieniężne
– Lean management

Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

  • Rachunkowość i Bankowość
  • Zarządzania Firmą
  • Zarządzania Produkcją i Logistyką
  • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

  • Zarządzanie oświatą
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
  • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
  • Przygotowanie pedagogiczne