Studia podyplomowe

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE !!!

 

W nowym roku akademickim 2022/2023  uruchamiamy kolejne edycje dwusemestralnych studiów podyplomowych.Studia te skierowane są do osób z  tytułem magistra, licencjata lub inżyniera,  piastujących kierownicze stanowiska w firmie, jak i dla pracowników pragnących podnieść swoje kwalifikacje i ubiegać się o awans. Wszystkie wykłady i obrony prac dyplomowych odbywają się  w siedzibie WSGiZ w Mielcu przy ulicy Biernackiego 6.

Studia podyplomowe oferowane są z zakresu:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną  pracy
 • Zarządzanie oswiatą
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Rachunkowosc i finanse
 • Studia menadżersko  – prawne
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie operacyjne  i finansowe w firmie

Studia te skierowane są do osób z  tytułem magistra, licencjata lub inżyniera,  piastujących kierownicze stanowiska w firmie, jak i dla pracowników pragnących podnieść swoje kwalifikacje i ubiegać się o awans.

 

 

 

 

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne