Studia podyplomowe

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDRAŻANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH
Wykłady w dniach 5-6 maja na prośbę słuchaczy zostają odwołane.OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDRAŻANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ  PRACY
 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
 • ZARZĄDZANIE PERSONELEM
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPORTEM
 • ZDROWIE PUBLICZNE I SRODOWISKOWE
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z METODYKĄ NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO
 • METODYKA NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 • SOCJOTERAPIA
 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • RESOCJALIZACJA i PROFILAKTYKA
 • LOGOPEDIA
 • KOSMETOLOGIA  STOSOWANA

W RAMACH PODPISANEJ UMOWY 

Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM W KRAKOWIE

DWU SEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE:

informacje ogólne

 • ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W JEDNOSTKACH FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W JEDNOSTKACH ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH
 • ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM – STUDIA MENADŻERSKIE TYPU MBA
 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE (DLA ZAAWANSOWANYCH)
 • STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Dokumenty wymagane  przy zapisie:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź
  licejcackich lub kserokopia potwierdzona notarialnie
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • ksero dowodu uiszczenia zaliczki

 

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana