I ROK

Egzamin poprawkowy z "Historii gospodarczej" u prof. dr hab. K. Brońskiego odbędzie się 8 lutego o godz. 10.30. natomiast dla osób,  które nie przystąpiły do egzaminu w pierwszym terminie o godz. 11.00.

Zapisy na specjalności dla II Roku

Wszscy  STUDENCI II Roku   proszeni są o ponowny wybór specjalności sposród wymienionych poniżej: ·  RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ ·  EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ ·  GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA  ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ   DEKLARACJĘ WYBORU NALEŻY DOKONAĆ W DZIEKANACIE  W DNIU 2 LUTEGO BR.

Uwaga III Rok

  Wykład z "Polityki społecznej"  prof. dr hab. K.Zielińskiego odbędzie się 15 lutego o godz.16.00.

Uwaga II Rok

egzamin z "Makroekonomii" u prof. dr hab. K. Zielińskiego odbędzie się 15 lutego w godz. 11.-15. oraz 16 lutego od godz.8.00.

Uwaga I Rok

Egzamin poprawkowy z "Historii gospodarczej" u prof. dr hab. K. Brońskiego odbędzie się 8 lutego o godz. 10.30. natomiast dla osób,  które nie przystrąpiły do egzaminu w pierwszym terminie o godz. 11.00. Egzamin ustny  z "Zarządzania" u dr Tadeusza Matuszkiewicza odbedzie sie 8 lutego  w godz. 12.00.-15.00. oraz od godz. 16.00.   

     

Studia magisterskie w Mielcu

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie na podstawie Porozumienia o współpracy z Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu ZAPRASZA na dwuletnie tj. czterosemestralne Studia Magisterskie Uzupełniające w Mielcu w roku akademickim 2018/2019 na Kierunku Administracyjno-Ekonomicznym.   http://wsgiz.mielec.pl/test/studia_magisterskie/