UWAGA SUM I ROK

egzamin poprawkowy u dr Wojciecha Pająka z Zarządzania strategicznego odbędzie się 20 maja o godzinie 12.00.

UWAGA III ROK

CWICZENIA Z LEAN MANAGEMENT  Z MGR OLIMPIĄ NIZIOŁEK ZOSTAJA PRZENESIONE Z DNIA 17 CZERWCA NA DZIEN 20 MAJA.

UWAGA III ROK

WYKŁADY PROF.DR HAB. ANDRZEJA PRUSKA Z PROGRAMOWANIA ROZWOJU UE  ZOSTAJA PRZENIESIONE Z DNIA 20 MAJA NA DZIEN 18 MAJA. (TEAMS)

uwaga III Rok RiB

zajecia z dr Pauliną Filip z "Rachunkowości bankowej" z dnia 18 czerwca zostaja przeniesione na 6 maja w godz. 8.00. – 12.00. (sala 9)

uwaga II Rok

zajęcia z dr Paulina Filip z "Rachunkowosci finansowej" z dnia 3 czerwca zostają przeniesione na 6 maja w godz. 12.15 – 16.20. (sala 9)

UWAGA STUDENCI I ROKU

w celu zaliczenia obowiązujących na studiach praktyk zawodowych, prosimy wszystkie osoby pracujące o dostarczenie do Kierownika Dziekanatu zaświadczenia z miejsca pracy. Studenci, którzy aktualnie nie pracują  zostaną poinformowani o możliwościach  i formie zaliczenia pratyki zawodowej w dniu 29 kwietnia. 

Informacja o konkursie Startup

🔔 Ostatni dzwonek na zgłoszenie do Konkursu Carpathian Startup Fest   Jak wziąć udział w Konkursie? To proste!   Wystarczy odwiedzić stronę www.carpathianfest.pl i do 30 kwietnia wypełnić umieszczony na niej formularz zgłoszeniowy. Każde zgłoszenie jest analizowane i oceniane przez przedstawicieli funduszy inwestycyjnych i inwestorów (kategoria Startup i Scaleup) oraz przez przedstawicieli organizatora i partnerów […]

Uwaga II Rok

seminarium dyplomowe z dr Tadeuszem Matuszkiewiczem odbędzie się 2 kwietnia (niedziela) o godz. 12.50.

UWAGA SUM I

Zapisy na seminarium dyplomowe odbędą się 25 marca (sobota) od godz. 08.00. w dziekanacie WSGiZ   Poniżej zamieszczamy wykaz Promotorów wraz z problematyką, ułatwiającą zapisy na seminarium:   Dr Tadeusz Matuszkiewicz Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza finansowa przedsiębiorstw. Klastry i regionalne systemy innowacyjne. Konkurencyjność i innowacyjność regionów Rynek pracy.   Dr Wojciech Pająk Zarzadzanie strategiczne. Zarzadzanie operacyjne. Zarzadzanie produkcją. […]

UWAGA III ROK

Ćwiczenia z Programów komputerowych w rachunkowości z mgr A. Groele odbędą się poprzez TEAMS w dniach: 10.IV 17.IV 8.V 10.V  

UWAGA II ROK

Ćwiczenia z Programów komputerowych w rachunkowości z mgr A. Groele odbędą się poprzez TEAMS w dniach: 23.III 30.III 13.IV 20.IV

UWAGA II ROK RiB

Wykład z Rachunkowości finansowej z dnia 18 marca (sobota) zostaje odwołany  Zajęcia odbędą się w terminie późniejszym 

UWAGA II ROK SUM

Zajęcia pierwszego zjazdu semestru letniego odbedą się według następującego harmonogramu:  12 marca (niedziela) 08.00.-12.00.- Zarządzanie w administracji publicznej- dr T. Matuszkiewicz 12.15.-16.15- Strategie rozwoju terytorialnego- dr A. Skowron

UWAGA I ROK SUM

Zajęcia pierwszego zjazdu semestru letniego odbedą się według następującego harmonogramu: 11 marca (sobota)- 08.00.-12.00.- Ekonomia menadżerska- dr T. Matuszkiewicz 12 marca (niedziela)- 08.00.-12.00.- J. angielski- dr M. Paduch 

UWAGA II ROK

Poprawkowe zaliczenie ze Statystyki z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 11 marca (sobota) o godz. 09.00 w sali A1

UWAGA I ROK

Ćwiczenia 12 marca (niedziela) odbędą się wyjątkowo według poniższego harmonogramu: ćwicz 1 rok 2023  

UWAGA I i II ROK SUM

  Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 10,11,12 marca, 24,25,26 marca, 14,15,16 kwietnia, 28,29,30 kwietnia, 11,12,13 maja, 26,27,28 maja, 9,10,11 czerwca, 23,24,25 czerwca.   Szczegółowe harmonogramy zostaną zamieszczone wkrótce    

UWAGA III ROK

Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów w semestrze VI w roku akademickim 2022/2023:     3,4,5.III., 17,18.19. III., 31,1,2.IV., 21,22,23.IV.,5,6,7.V.,19,20,21.V.,2,3,4.VI., 16,17,18.VI     Szczegółowy harmonogram zostanie podany wkrótce

UWAGA II ROK

Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów w semestrze IV w roku akademickim 2022/2023:   3,4,5.III., 17,18.19. III., 31,1,2.IV., 21,22,23.IV.,5,6,7.V.,19,20,21.V.,2,3,4.VI., 16,17,18.VI   Szczegółowy harmonogram zostanie podany wkrótce

UWAGA I ROK

Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów w semestrze II w roku akademickim 2022/2023:   10,11,12 marca, 24,25,26 marca, 14,15,16 kwietnia, 28,29,30 kwietnia, 11,12,13 maja, 26,27,28 maja, 9,10,11 czerwca, 23,24,25 czerwca   Szczegółowy harmonogram zostanie podany wkrótce

uwaga II Rok

w dniu 26 lutego od godz. 8.30. odbedzie sie egzamin ustny z Makroekonomii u prof. dr hab. Kazimierza Zielinskiego

Uwaga III Rok

w dniu 25 lutego od godz. 11.00. odbedzie sie egzamin ustny z Polityki społecznej u prof. dr hab. Kazimierza Zielinskiego

UWAGA

Poprawa zaliczenia z Rachunkowości oraz z Rachunkowości zarządczej z mgr A. Groele odbędzie się 9 lutego (czwartek) o godz. 17:00. (sala 8) 

uwaga I Rok

w dniu 5 lutego (niedziela) ogodz. 12.00.  odbędzie się egzamin z "Prawa" u dr hab. Marty Pomykały

Uwaga II Rok

w dniu 5 lutego (niedziela) o godz. 15.00. odbedzie sie egzamin ze "Statystyki" u prof. dr hab.Andrzeja Sokołowskiego w dniu 11 lutego (sobota) o godz. 9.00. odbedzie sie egzamin z "Rachunkowości" u dr Pauliny Filip w dniu 18 lutego (sobota)   odbedzie sie zaliczenie z "Statystyki" u dr Tadeusza Matuszkiewicza w dniu 19 lutego (niedziela) odbędzie […]

UWAGA II ROK   W dniu 28 stycznia  w Dziekanacie wszyscy Studenci proszeni są  o ostateczny wybór specjalności spośród niżej wymienionych: ·  RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ                                      GOSPODARKA I ADMINISTRACJA ·   ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ

UWAGA III ROK

 w dniu 5 lutego (niedziela) o godz. 13.30. odbędzie się egzamin z Prognozowania u prof. dr hab. Andrzeja Sokołowskiego w dniu 17 lutego (piatek) od godz 11.00. odbędzie się egzamin ustny z Polityki społecznej  u prof. dr hab Kazimierza Zielińskiego.

UWAGA III ROK

Seminarium dyplomowe z dr W. Pająkiem odbędzie się 28 stycznia (sobota) o godz. 11.30. 

UWAGA III ROK

Wykład z Prognozowania i symulacji z prof. dr hab. A. Sokołowskim z dnia 27 stycznia (piątek) zostaje przeniesiony na dzień 26 stycznia (czwartek) w godz. 17:30-20.45. Jednocześnie informujemy, iż odbędzie się on w formie zdalnej poprzez aplikację TEAMS

UWAGA !!!

przypominamy, iz na dzień 10 stycznia (dotyczy semestru zimowego) oraz na dzień 10 czerwca  (semestr letni) student ma obowiazek uiszczenia całej kwoty czesnego za bieżacy semestr. Jest to warunek do wydania karty egzaminacyjnej.

Uwaga II Rok

zajecia z "Podstaw makroekonomii" z prof. dr hab. Kazimierzem Zielinskim z dnia 14 stycznia zostaje przeniesiony na dzien 4 lutego na godz. 12.00.

UWAGA III ROK

W dniach 14.01 oraz 28.01. nastąpiła zmiana w harmonogramach zajęć. Poniżej podajemy nowy plan zajęć:     14.01 (sobota) 8:00 – 9:30 Prognozowanie (RiB i GiAP)- dr T. Matuszkiewicz (sala 11) 8:00 – 9:30 Rachunkowość zarządcza (ZPiL)- mgr A. Groele (sala A1) 9:40-11:10 rachunkowość zarządcza (RiB)- mgr A. Groele (sala 9) 9:40 – 11:10 Prognozowanie […]

Uwaga III Rok

wykład z "Polityki społecznej" z prof. dr hab. Kazimierzem Zielińskim z dnia 13 stycznia zostaje przeniesiony na 5  lutego na godz. 8.00.

Uwaga III Rok

zaległy wykład z Polityki społecznej z Prof. dr hab. Kazimierzem Zielińskim odbędzie się w dniach : 10 grudnia  (sobota) w godz. 11.00.-15.20. 11 grudnia (niedziela) w godz. 8.30. – 12.05.