UWAGA STUDENCI II ROKU SUM

Studenci, którzy zamierzają bronić się w lipcu, zobowiązani są złożyć wydrukowane prace magisterskie i zweryfikowane programem antyplagiatowym w dziekanacie WSGiZ w Mielcu do dnia 10 czerwca 2020r. W związku z tym prosimy o przesyłanie promotorom prac magisterskich drogą on-line. 

UWAGA

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Uczelnia zamknięta do odwołania. Kontakt z pracownikami Uczelni drogą E-mail. 

UWAGA

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni kontakt z prowadzącymi ćwiczenia oraz z wykładowcami odbywać się będzie drogą on-line. Za pośrednictwem starostów zostaną przekazane ćwiczenia oraz niektóre wykłady do samodzielnej realizacji w domu. 

UWAGA II ROK

Prosimy o przygotowanie do 10 kwietnia prac z Analizy ekonomicznej u prof. dr hab. A. Pruska. Do wyboru Biznesplan wybranego przedsięwzięcia lub Analiza ekonomiczno-finansowa wybranego przedsiębiorstwa. Prace prosimy przesłać na adres dziekanatu Uczelni  dziekanat@wsgiz.mielec.pl

UWAGA

Zajęcia dydaktyczne na terenie Uczelni są odwołane do 10 kwietnia.    * w związku z Rozporządzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława  Gowina

UWAGA STUDENCI

W związku z Rozporządzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława  Gowina ważność legitymacji jest wydłużona do 31 maja 

UWAGA STUDENCI

Z dniem dzisiejszym prosimy kontaktować się z dziekanatem poprzez adres e-mailowy. Ogłoszenie obowiązuje do odwołania 

Odwołane zajęcia dydaktyczne

W związku z Rozporządzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława  Gowina  w dniach od 12 marca do 25 marca zostają odwołane wszystkie zajęcia  dydaktycznych dla studentów.  

WYKŁADY i ĆWICZENIA III ROK

3 rok cwiczenia 2019 2020 ZPiL i GiAP 13.03 (piątek) Techniki twórczego myślenia dr W. Pająk 16.00.-20.05. (sala 06)0   ZPiL 15.03 (niedziela) Zarządzanie łańcuchami dostaw dr W. Pająk 08.00.-12.05. GiAP 15.03 (niedziela) Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji dr T. Matuszkiewicz 08.00.-12.05.  RiB 15.03 (niedziela) Rachunkowość bankowa i instytucji finansowych dr P. Filip 08.00.-12.05.  15.03.(niedziela) […]

WYKŁADY i ĆWICZENIA I ROK

1 rok cwiczenia 2019 2020 14.03 (sobota)  Ekonomia integracji europejskiej dr A. Skowron 08.00.-12.05. (sala 4) 14,03 (sobota) Prawo dr hab. M. Pomykała 12.15.-16.20. (sala 4)

UWAGA II ROK SUM MB

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca wg następującego harmonogramu:   07.03.(sobota)- 08.00.-12.05.- Rynki kapitałowe i finansowe- dr T. Matuszkiewicz (sala 01) 07.03.(sobota)- 12.15.-16.20.- – Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych- mgr A. Stelnik (sala 13) 08.03. (niedziela)- 08.00.-12.05.- Filozofia współczesnego świata- mgr B. Krzych (sala 01)

UWAGA II ROK SUM AiGT

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca wg następującego harmonogramu: 06.03 (piątek)- 16.00.-20.05.- Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych- mgr A. Stelnik (sala 13) 07.03.(sobota)- 08.00.-12.05.- Rynki kapitałowe i finansowe- dr T. Matuszkiewicz (sala 01) 08.03. (niedziela)- 08.00.-12.05.- Filozofia współczesnego świata- mgr B. Krzych (sala 01)  

UWAGA I ROK SUM

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca wg następującego harmonogramu: 06.03. (piatek)- 16.00.-20.05.- Język angielski- mgr L. Trela (sala 4) 07.03. (sobota)- 08.00.-12.05.- Prawo samorządowe- mgr E. Ogorzałek (sala 4) 08.03.(niedziela)- 08.00.-16.20.-Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania- dr P. Filip (sala 4)  

II ROK WYKŁADY i ĆWICZENIA

06.03. (piątek)- Analiza ekonomiczna w godz. 16.00.-20.05. – prof. dr hab. A. Prusek (sala 06) 07.03 (sobota)- Analiza ekonomiczna w godz. 08.00.-12.05.- prof. dr hab. A. Prusek (sala 06) 07.03 (sobota)- Międzynarodowe stosunki gospodarcze- 12.15.-16.20. dr T. Matuszkiewicz (sala 06) 08.03 (niedziela) ćwiczenia wg harmonogramu: cw4_ns2020p    

UWAGA II ROK

Egzamin poprawkowy z prof. dr hab. A. Pruskiem z Polityki rozwoju odbędzie się 7 marca (sobota) o godz. 12.00. oraz w piątek 06 marca o godz. 19.00. 

WYKŁADY 3 ROK

Sobota- 29 luty dla GiAP i ZPiL 08.00.-12.05. Przygotowanie i zarządzanie projektami- dr W. Nelec (sala 06) dla RiB 08.00.-12.05.- Zagraniczne źródła finansowania biznesu- dr M. Mróz (sala 01) dla GiAP 12.15.-16.20.- Organizacja administracji publicznej- dr A. Skowron (sala 06)   Niedziela- 01 marzec dla RiB   08.00.-12.05.- Rachunkowość bankowa i instytucji finansowych- dr P. Filip […]

UWAGA

Seminarium dyplomowe z dr Andrzejem Skowronem odbędzie się 29 lutego (sobota) o godz. 12.00. 

UWAGA

Seminarium dyplomowe z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędzie się 29 lutego (sobota) o godz. 12.00. 

UWAGA

Egzaminy poprawkowe z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędą się 28 lutego (piątek) o godz. 13.00. 

UWAGA I ROK

Wpisy z Prawa u dr hab. M. Pomykały odbędą się 26 lutego (środa) w godz. 13.00.-14.00. 

UWAGA WYKŁADY I ROK

28.02.2020 (piątek) w godz. 16.00.-20.05.   prof. dr hab. Kazimierz Zieliński- Mikroekonomia (sala 06)     29.02.2020 (sobota) w godz. 08.00.-12.05. prof. dr hab. Kazimierz Zieliński- Mikroekonomia (sala 4) 29.02.2020 (sobota) w godz. 12.15.-16.20. dr hab. W. Jabłoński- Matematyka (sala 4)   01.03.2020 (niedziela) w godz 08.00.-12.05. dr hab. W. Jabłoński- Matematyka (sala 4)  

UWAGA II ROK: ZAPISY DO PROMOTORÓW

UWAGA II ROK   W dniach 28 i 29 lutego  w Dziekanacie odbędą się zapisy na seminaria dyplomowe. Poniżej zamieszczamy wykaz Promotorów wraz z problematyką, ułatwiającą zapisy na seminarium.   Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński Polityka ekonomiczna. Polityka społeczna. Polityka rolna. Restrukturyzacja regionów.             Prof. dr hab. Zbigniew Zioło Gospodarka regionalna. […]

UWAGA III ROK

Seminarium dyplomowe z dr W. Pająkiem odbędzie się 22 lutego (sobota) o godz. 10.00. 

Uwaga II Rok

Poniżej zamieszczamy listę osób, które uzyskały ocenę pozytywną z zaliczenia u dr Tadeusza Matuszkiewicza z przedmiotu Statystyka. Zaliczenie poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły oraz dla osób , które chcą poprawić ocenę odbędzie się 21 lutego (piątek) o godz. 17.00.   statystyka2

UWAGA

Seminarium dyplomowe z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędzie się o godz. 08.15. 15 lutego (sobota)

UWAGA II ROK

Egzamin z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 21 lutego (piątek) o godz. 12.00. 

UWAGA I ROK

Rgzamin z dr A. Skowronem z Podstaw marketingu odbędzie się 15 lutego (sobota) od godz. 09.00. 

UWAGA II ROK

Egzamin z Finansów publicznych i rynków finansowych z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się w dniu 8 lutego (sobota) od godz. 08.00. 

UWAGA I ROK

Egzamin z Zarządzania z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 7 lutego (piątek) w godz.12.00.-17.00.  

UWAGA SUM BM

Zaliczenie z przedmiotu Finanse przedsiębiorstw i controlling z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się w dniu 6 lutego (czwartek) o godz. 17.00. 

UWAGA II ROK

Egzamin z Rachunkowości z mgr A. Groele odbędzie się 9 lutego (niedziela) o godz. 09.00. (sala 06)

UWAGA III ROK

Egzamin z Polityki społecznej z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędzie się 14 lutego (piątek)  od godz. 13.00. oraz 15 lutego (sobota) od godz. 09.00. 

UWAGA I ROK

Wpisy do indeksów z Historii gospodarczej u dr hab. Krzysztofa Brońskiego odbędą się 2 lutego (niedziela) od godz. 11.00. Osoby, które nie zdawały egzaminu proszone są o stawienie się w tym terminie 

UWAGA III ROK

Egzamin z Rachunkowości zarządczej z dr P. Filip odbędzie się 31 stycznia (piątek) o godz. 16.30. 

uwaga I rok

Wykład z Zarządzania z dr T. Matuszkiewiczem w dniu 1 lutego 2020r. (sobota) rozpocznie się o godz. 09.00. 

UWAGA I ROK SUM

Egzamin z Ekonomii międzynarodowej z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 1 lutego 2020r. (sobota) o godz. 08.00. 

UWAGA I ROK

Egzamin z prof. dr hab. K. Brońskim z Historii gospodarczej odbędzie się 26 stycznia (niedziela) o godz. 11.00. 

UWAGA I ROK

Egzamin z Etyki biznesu i własności intelektualnej z dr A. Skowronem odbędzie się 25 stycznia (sobota) o godz. 10.00. 

UWAGA II ROK

WSZYSCY STUDENCI PROSZENI SĄ O PONOWNY WYBÓR SPECJALNOŚCI SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PONIŻEJ:   RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ  ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA       DEKLARACJĘ WYBORU NALEŻY DOKONAĆ W DZIEKANACIE W DNIACH 24-25 STYCZNIA BR.

UWAGA II ROK

Dnia 25 stycznia (sobota) wykład z przedmiotu Polityka rozwoju prof. dr hab. A. Pruska odbędzie się w godz. 09.00.-13.05., a wykład dr T. Matuszkiewicza z przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe odbędzie się w godz. 14.00-17.20. 

UWAGA III ROK

Egzamin z Prognozowania i symulacji z prof. dr hab. A. Sokołowskim odbędzie się 25 stycznia (sobota) o godz. 13.00. 

UWAGA II ROK

Egzamin u prof. dr hab. A. Sokołowskiego ze Statystyki odbędzie się 25 stycznia (sobota) o godz. 13.30. 

UWAGA III ROK

Egzamin z Zarządzania strategicznego z dr W. Nelcem odbędzie się 24 stycznia (piątek) o godz. 16.15. 

UWAGA SUM AiGT

Egzamin z Metodyki sterowania rozwojem terytorialnym z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 17 stycznia (piątek) od godz. 12.00.