UWAGA III ROK

Seminarium dyplomowe z dr W. Pająkiem odbędzie się 22 lutego (sobota) o godz. 10.00. 

Uwaga II Rok

Poniżej zamieszczamy listę osób, które uzyskały ocenę pozytywną z zaliczenia u dr Tadeusza Matuszkiewicza z przedmiotu Statystyka. Zaliczenie poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły oraz dla osób , które chcą poprawić ocenę odbędzie się 21 lutego (piątek) o godz. 17.00.   statystyka2

UWAGA

Seminarium dyplomowe z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędzie się o godz. 08.15. 15 lutego (sobota)

UWAGA II ROK

Egzamin z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 21 lutego (piątek) o godz. 12.00. 

UWAGA I ROK

Rgzamin z dr A. Skowronem z Podstaw marketingu odbędzie się 15 lutego (sobota) od godz. 09.00. 

UWAGA II ROK

Egzamin z Finansów publicznych i rynków finansowych z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się w dniu 8 lutego (sobota) od godz. 08.00. 

UWAGA I ROK

Egzamin z Zarządzania z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 7 lutego (piątek) w godz.12.00.-17.00.  

UWAGA SUM BM

Zaliczenie z przedmiotu Finanse przedsiębiorstw i controlling z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się w dniu 6 lutego (czwartek) o godz. 17.00. 

UWAGA II ROK

Egzamin z Rachunkowości z mgr A. Groele odbędzie się 9 lutego (niedziela) o godz. 09.00. (sala 06)

UWAGA III ROK

Egzamin z Polityki społecznej z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędzie się 14 lutego (piątek)  od godz. 13.00. oraz 15 lutego (sobota) od godz. 09.00. 

UWAGA I ROK

Wpisy do indeksów z Historii gospodarczej u dr hab. Krzysztofa Brońskiego odbędą się 2 lutego (niedziela) od godz. 11.00. Osoby, które nie zdawały egzaminu proszone są o stawienie się w tym terminie 

UWAGA III ROK

Egzamin z Rachunkowości zarządczej z dr P. Filip odbędzie się 31 stycznia (piątek) o godz. 16.30. 

uwaga I rok

Wykład z Zarządzania z dr T. Matuszkiewiczem w dniu 1 lutego 2020r. (sobota) rozpocznie się o godz. 09.00. 

UWAGA I ROK SUM

Egzamin z Ekonomii międzynarodowej z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 1 lutego 2020r. (sobota) o godz. 08.00. 

UWAGA I ROK

Egzamin z prof. dr hab. K. Brońskim z Historii gospodarczej odbędzie się 26 stycznia (niedziela) o godz. 11.00. 

UWAGA I ROK

Egzamin z Etyki biznesu i własności intelektualnej z dr A. Skowronem odbędzie się 25 stycznia (sobota) o godz. 10.00. 

UWAGA II ROK

WSZYSCY STUDENCI PROSZENI SĄ O PONOWNY WYBÓR SPECJALNOŚCI SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PONIŻEJ:   RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ  ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA       DEKLARACJĘ WYBORU NALEŻY DOKONAĆ W DZIEKANACIE W DNIACH 24-25 STYCZNIA BR.

UWAGA II ROK

Dnia 25 stycznia (sobota) wykład z przedmiotu Polityka rozwoju prof. dr hab. A. Pruska odbędzie się w godz. 09.00.-13.05., a wykład dr T. Matuszkiewicza z przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe odbędzie się w godz. 14.00-17.20. 

UWAGA III ROK

Egzamin z Prognozowania i symulacji z prof. dr hab. A. Sokołowskim odbędzie się 25 stycznia (sobota) o godz. 13.00. 

UWAGA II ROK

Egzamin u prof. dr hab. A. Sokołowskiego ze Statystyki odbędzie się 25 stycznia (sobota) o godz. 13.30. 

UWAGA III ROK

Egzamin z Zarządzania strategicznego z dr W. Nelcem odbędzie się 24 stycznia (piątek) o godz. 16.15. 

UWAGA SUM AiGT

Egzamin z Metodyki sterowania rozwojem terytorialnym z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 17 stycznia (piątek) od godz. 12.00. 

UWAGA III ROK

Egzamin z Metod wyceny przedsiębiorstw z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 17 stycznia (piątek) od godz. 16.00. oraz 18 stycznia (sobota) od godz. 09.00.

UWAGA SUM Menedżer biznesu

Zajęcia z dnia 18 stycznia 2020 roku z Zarządzania operacyjnego zostają przeniesione na 7 lutego (piątek) od godz. 16.00. 

UWAGA I ROK

Zaległy wykład z dr hab. M. Pomykałą z Prawa odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 16.00. 

UWAGA SUM 1 ROK

Egzamin z Teorii rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz Polityki rozwoju zrównoważónego z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 24 stycznia (piątek) od godz. 12.00. 

UWAGA SUM

Seminarium dyplomowe z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 11 stycznia (sobota) o godz. 16.20. 

UWAGA II ROK

Wykład z Polityki rozwoju z prof. dr hab. A. Pruskiem rozpocznie się w dniu 11 stycznia (sobota) od godz. 10.00. 

UWAGA SUM 1

Język angielski z mgr L. Trelą zostaje przeniesiony z dnia 21 grudnia na dzień 20 grudnia (piątej) od godz. 16.00. 

UWAGA III ROK

Seminarium dyplomowe z dr A. Skowronem odbędzie się 14 grudnia(sobota) w przerwach pomiędzy ćwiczeniami 

UWAGA II ROK

Wykład z przedmiotu: Rachunkowość z mgr A. Groele rozpocznie się 14 grudnia (sobota) o godz. 11.00.  Wykład z przedmiotu: Bankowość z dr M. Mrozem zostaje przeniesiony na późniejszy termin 

UWAGA SUM AiGT

Wykład prof. dr hab. A. Pruska z dnia 20 listopada (piątek) z Metodyki sterowania rozwojem regionalnym zostanie przeniesiony na termin późniejszy 

Uwaga studia licencjackie!!!!

Osoby, które posiadają tytuł niepełnosprawności proszone są o pilny kontakt z księgowością WSGiZ w związku z możliwością uzyskania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

UWAGA SUM MB

nastapiła zmiana haronogramu zajęć akademickich, prosimy o zapoznanie się z haronogramem 

Seminarium dyplomowe SUM

Seminarium dyplomowe z prod. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się  22 listopada (piątek) o god. 20.00. oraz 23 listopada (sobota) o godz. 12.00.

UWAGA II ROK

W dniu 16 listopada (sobota) wykłady rozpoczynają się od godz. 12.15. 

UWAGA SUM

Seminarium dyplomowe z dr hab. M. Pomykałą odbędzie się 9 listopada (sobota) o godz. 11.30.  Jest to ostateczny termin określenia tematów prac magisterskich. W przypadku potrzeby wcześniejszych konsultacji kontakt z promotorem poprzez dziekanat 

UWAGA III ROK

Seminarium dyplomowe z dr A. Skowronem odbędzie się 26 października (sobota) w godz. 11.00.-11.30.

WYKŁADY III ROK

ZPiL 25.10.( piątek)- Metody wyceny przedsiębiorstw- godz. 16.00.-20.05- prof. dr hab. Andrzej Prusek Rib+ZPiL 27.10. (niedziela)- Rachunkowość zarządcza- 08.00.-12.05.- dr P. Filip RiB 27.10.(niedziela) – Rachunkowość podatkowa- 12.15.-16.20.- dr P. Filip GiAP 25.10.(piątek)- Samorząd terytorialny w Polsce i UE- 16.00.-20.05- dr A. Skowron    

UWAGA I ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH

W dniu 19.10.2019 (sobota) odbędą się ćwiczenia z języka angielskiego w godz. 08.00.-12.05. z mgr Lubomirą Trelą (sala 06) Kolejny zjazd odbędzie się w dniach 9-10 listopada  

UWAGA SUM II ROK (III i IV SEMESTR)

W dniach 19.10.-20.10. odbędzie się pierwszy zjazd semestru zimowego Specjalność: Administracja i gospodarka terytorialna 19.10.2019 ( sobota) 09.00.-12.05.-Strategie rozwoju terytorialnego- dr A. Skowron (sala 6) 20.10.2019 (niedziela)  08.00.-12.05.- Zarządzanie w administracji publicznej- dr Tadeusz Matuszkiewicz (sala 06)   Specjalność: Studia menedżerskie (biznesowe)  19.10.2019 ( sobota) 08.00.-12.05.- Zarządzanie operacyjne- dr W. Pająk (sala 01) 20.10.2019 (niedziela) 08.00.-12.05.- […]

UWAGA STUDIA MAGISTERSKIE II ROK (semestr III i IV)

W dniu 19 października (sobota) odbędzie się wybór specjalności w dziekanacie uczelni. Należy wybrać między specjalnościami:  -Administracja i gospodarka terytorialna  -Studia menedżerskie (biznesowe)

Uroczysta Inauguracja XXI-go Roku Akademickiego 2019/2020

Rektor i Senat Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inaugurację XXI-go Roku Akademickiego 2019/2020 w Wydziale Ekonomii w Mielcu   Uroczystość odbędzie się w dniu 4.10.2019 o godzinie 12.00 w Auli WSGiZ w Mielcu przy ul. Warszawskiej 1     Program uroczystości:   Godz. 11 msza św. w kaplicy […]

HARMONOGRAM I ROK

UWAGA I ROK   4 października (piątek) ćwiczenia  od 16.00. do 20.50.  (szczegółowy harmonogram podany zostanie w następnym tygodniu)   5 października (sobota) wykłady 8.00.-12.05. Podstawy marketingu dr A. Skowron 12.15. – 16.20. Prawo dr hab. M Pomykała   6 października (niedziela) ćwiczenia  od 8.00. do 14.30. (szczegółowy harmonogram podany zostanie w następnym tygodniu)