Relacje międzynarodowe

 

KIERUNKI WSPÓŁPRACY

 • wymiany studentów
 • wymiany kadry naukowej
 • 3-miesięczne staże studenckie
 • 16-miesięczne staże studenckie
 • możliwość uzyskiwania podwójnych dyplomów
 • opracowanie projektu do europejskiego programu Leonardo da Vinci

NASI PARTNERZY

Sieć wyższych szkół biznesowych we Francji sponsorowanych przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową, 

w tym:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Handlu w Avignon (FRANCJA)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Handlu w Angouleme (FRANCJA)

ponadto WSGiZ  współpracuje z następującymi uczelniami europejskimi:

 • Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska (UKRAINA)
 • Ukraińska Akademia Sektora Publicznego (UKRAINA)
 • Międzynarodowy Instytut Logistyki w Metz (FRANCJA)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Lille (FRANCJA)
 • Uniwersytet Portsmouth (ANGLIA)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania WHU Koblenz (NIEMCY)

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana