Uwaga III Rok ZPiL i GiAP

ćwiczenia z przedmiotu "Lean management" z mgr Olimpią Niziołek odbedą się w dniu 17 kwietnia w godz. 11.20. -15.25. (TEAMS)

UWAGA SUM II

Najbliższy zdjazd odbędzie się w dniach 20-21 marca według harmonogramu (TEAMS): Menedżer biznesu: 20.03. (sobota)- godz. 08.00.-12.00.- dr T. Matuszkiewicz- Finanse przedsiębiorstw i controlling 21.03. (niedziela)- godz. 12.00.-16.00.- dr D. Florek-Klęsk- Prawo gospodarcze UE  Administracja i gospodarka terytorialna: 20.03. (sobota)- godz. 12.00.-16.00.- dr T. Matuszkiewicz- Zarządzanie w administracji publicznej 21.03.(niedziela)- godz. 08.00.-12.00.- dr M. Mróż- Rozwój terytorialny   […]

UWAGA SUM I

Zajęcia w ramach drugiego zjazdu odbędą się według harmonogramu (TEAMS): 20.03. (sobota)- 08.00.-16.00.- dr P. Filip- Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania (wykłady+ćwiczenia) 21.03. (niedziela)- 08.00.-12.00.- dr M. Paduch- Język angielski

Uwaga I ROK

    I-ROK-STUDIÓW-ROKU-AKADEMICKIEGO-2020-1 kolejne wykłady Harm-I-rok-ćwiczenia (3) kolejne

UWAGA III ROK

Egzamin poprawkowy z Zarządzania strategicznego z dr W. Nelcem odbędzie się 11 marca (czwartek) o godz. 16.00.

UWAGA SUM I ROK

Dnia 6 marca (sobota) odbędą się ćwiczenia z Prawa samorządowego z mgr E. Ogorzałek w godz. 08.00.-12.00. (Teams) Dnia 7 marca (niedziela) odbędą się ćwiczenia z J. angielskiego z dr M .Paduchem w godz. 08.00.-12.00. (Teams)

UWAGA III ROK GiAP

Egzamin z Zarządzania strategicznego w dniu 11 lutego (czwartek) odbędzie się w sali nr 8 

UWAGA III ROK ZPiL

Egzamin z Zarządzania strategicznego oraz z Rachunkowości zarządczej w dniu 11 lutego(czwartek) odbędzie się w sali nr 8  

UWAGA III ROK RiB

Egzaminy z Rachunkowości zarządczej oraz Z Zarządzania strategicznego w dniu 11 lutego (czwartek) odbędą się w sali A2

UWAGA II ROK

Zaliczenie oraz egzamin z Rachunkowości z mgr A. Groele odbędą się 19 lutego (piątek) o godz. 17.00. sala A1

UWAGA II ROK

Ćwiczenia z Rachunkowości z mgr A. Groele zostają przełożone z dnia10 lutego (środa) w godz. 16.00.-20.00. stacjonarnie w sali A1 na dzień 14 lutego (niedziela) w godz. 09.00.-13.00. sala A1

UWAGA II ROK

Egzamin z Finansów publicznych i rynków finansowych z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 20 lutego (sobota) od godz. 08.00. w trybie zdalnym (TEAMS)

UWAGA SUM II ROK

Egzamin z Rynków kapitałowych i finansowych z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 14 lutego (niedziela) o godz. 09.00. w trybie zdalnym (TEAMS)

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie nr 1/01/2021 z dnia 30.01.2020

  Zarzadzenie 1 2021 Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie nr 1/01/2021 z dnia 30.01.2020   w sprawie funkcjonowania Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie w okresie stanu epidemii ogłoszonego z związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz form prowadzenia zajęć dydaktycznych   W związku z koniecznością dostosowania trybu realizacji zajęć dydaktycznych w […]

Uwaga III Rok

Egzamin poprawkowy (w tym również dla osób, które chcą podnieść ocenę) z Rachunkowości zarządczej u dr Pauliny Filip odbędzie się stacjonarnie w dniu 13 lutego o godzinie   10.30. sala A1

UWAGA III ROK

Egzamin z Prognozowania i symulacji z prof. dr hab. A. Sokołowskim odbędzie się 13 lutego (sobota) o godz. 12.00. w sali A1

UWAGA II ROK

Zaliczenie ze Statystyki opisowej z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 12 lutego (piątek) o godz. 18.00. w sali A1 Egzamin ze Statystyki opisowej z prof. dr hab. A. Sokołowskim odbędzie się 13 lutego (sobota) o godz. 11.00. w sali A1

UWAGA II ROK

Ćwiczenia z Rachunkowości z mgr A. Groele odbędą się zostają przełożone z dnia 10 lutego (środa) w godz. 16.00.-20.00. stacjonarnie w sali A1 na dzień 14 lutego (niedziela) w godz. 09.00.-13.00.

Uwaga II Rok

ćwiczenia ze Statystyki z dr. Tadeuszem Matuszkiewiczem odbędą się stacjonarnie w dniu 7 lutego (niedziela) od 8.00. – 12.00. w sali A1

UWAGA III ROK GiAP

Ćwiczenia z Prognozowania i symulacji z dr T. Matuszkiewiczem odbędą się 6 lutego (sobota) w godz. 12.00.-16.00. stacjonarnie w sali nr 11

UWAGA III ROK Rib

Ćwiczenia z Prognozowania i symulacji z dr T. Matuszkiewiczem odbędą się 5 lutego (piątek) w godz. 16.00.-20.00. stacjonarnie w sali nr 11

UWAGA III ROK ZPiL

Ćwiczenia z Prognozowania i symulacji z dr T. Matuszkiewiczem odbędą się 4 lutego (czwartek) w godz. 16.00.-20.00. stacjonarnie w sali nr 11

UWAGA I ROK

Egzamin z Zarządzania z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 13 lutego (sobota) od godz. 08.00. (Teams)

UWAGA II ROK

Ćwiczenia z Rachunkowości z mgr A. Groele odbędą się 5 lutego (piątek) w godz. 16.00-20.00. stacjonarnie w sali nr A1

UWAGA III ROK

Egzamin z dr W. Nelcem z Zarządzania strategicznego odbędzie się 11 lutego (czwartek) w godz: 16.00.- dla ZPiL 17.00.- dla RiB 18.00.- dla GiAP

UWAGA III ROK

Egzamin z mgr A. Groele z Rachunkowości zarządczej odbędzie sie 11 lutego (czwartek) w godz: 16.00.- dla Rib 17.00.- dla ZPiL

UWAGA II ROK LICENCJAT

  WSZYSCY STUDENCI PROSZENI SĄ O PONOWNY WYBÓR SPECJALNOŚCI SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PONIŻEJ:   ·  RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ ·  ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ ·  GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA       DEKLARACJĘ WYBORU NALEŻY PRZEKAZAĆ DO STAROŚCINY ROKU DO DNIA 5 LUTEGO BR.

Uwaga I Rok SUM

w celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Ekonomia miedzynarodowa" u dr. Tadeusza Matuszkiewicza należy do dnia 31 stycznia br. przesłać referat na temat: "Analiza struktury gospodarki i bilansu handlowego wybranego państwa"

UWAGA I ROK SUM

w dniu 31 stycznia 2021 roku w niedzielę zajecia z mgr O. Niziołek odbęda się od 8.00. do 12.05. a zajecia z dr Markiem Paduchem odbędą się od 12.15. do 16.20.

UWAGA II ROK

Wykład z Podstaw makroekonomii z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędzie się 9 stycznia (sobota) w godz. 09.30.-13.30. Wykład z Bankowości z dr M. Mrozem odbędzie się 9 stycznia (sobota) w godz. 13.30.-17.30. 

UWAGA III ROK

Wykład z Polityki społecznej z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędzie się 9 stycznia (sobota) w godz. 13.30.-17.30. (Teams)

UWAGA SUM I ROK

Zajęcia z ,,Publicznego prawa gospodarczego" z dr M. Polinceusz z dn. 12 grudnia (sobota) zostają przeniesione na dzień 22 stycznia 2021 (piątek) od godz. 16.00. do godz. 20.00. 

Uwaga II Rok

w dniu 5 grudnia zostaną połączone ćwiczenia w grupach 201 oraz 202 w następujacej kolejności: 16 00 ÷  17 30     Polityka rozwoju mgr Anna Groele   17.45.- 19.10. Język angielski                          dr Marek Paduch        

Uwaga Studenci !!!

W związku z koniecznością wprowadzenia nauki zdalnej, w załaczniku podajemy procedurę zainstalowania koniecznego oprogramowania  PROGRAM DO NAUKI ZDALEJ

UWAGA STUDENCI

W związku z rozporządzeniem Rządu zjazd dla II i III ROKU z dn. 16-18 października zostaje przeniesiony na termin późniejszy. Kolejne zjazdy odbędą się w systemie zdalnym. O szczegółach zostaną poinformowani starości poszczególnych roczników. 

SUM II ROK

 10 pażdziernika (sobota) 12.15. – 16.20. Rynki kapitałwe i finansowe  dr. T Matuszkiewicz   11 padziernika ( niedziela) 8.00. – 12.05 Filiozofia współczesnego świata mgr B. Krzych

UWAGA I ROK

9 października (piątek) wykład  16.00.-20.05.- Etyka a własność intelektualna- dr A. Skowron  10 października (sobota) wykłady: 8.00.-12.05.- Zarządzanie- dr T. Matuszkiewicz 12.15.-16.20.- Prawo- dr hab. M. Pomykała 11 października (niedziela) ćwiczenia wg harmonogramu od godz. 08.00.    ĆWICZENIA ćwicz 1 rok 2020-2021 nowe