UWAGA SUM

Obrony prac magisterskich u seminarzystów prof. dr hab. A. Pruska i dr A. Skowrona odbędą się 9 lipca (czwartek) od godz. 10.00. Obrony prac magisterskich u seminarzystów dr T. Matuszkiewicza i dr hab. M. Pomykały odbędą się 10 lipca (piątek) od godz. 10.00. Obrony prac odbędą się w rektoracie WSGiZ w Mielcu 

UWAGA II ROK

Seminarium z prof. dr hab. Z. Zioło odbędzie się 4 lipca (sobota) od godz. 13.30. 

UWAGA I ROK

Test zaliczeniowy u dr M. Mroza z Mikroekonomii odbędzie się 3 lipca (piątek) od godz. 16.00. 

UWAGA II ROK

Zaliczenie oraz egzamin z Ekonometrii z prof. dr hab. A. Sokołowskim odbędą się 4 lipca (sobota) z podziałem alfabetycznym według nazwisk: 12:00- osoby z nazwiskami do litery ,,O" WŁĄCZNIE" 13:00.- osoby z nazwiskami od litery ,,P" 

UWAGA II ROK ZPiL

Wykład z przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji z mgr inż. Konradem Zielińskim odbędzie się 27 czerwca (sobota) w godz. 12.15.-16.20. 

UWAGA II ROK RiB

Egzamin u dr P. Filip z Rachunkowości finasowej odbędzie się 3 lipca (piątek) w godz. 17.00.-18.00. 

UWAGA SUM

 W dniu 4 lipca (sobota) odbędzie się egzamin z przedmiotu: Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania z dr P. Filip w godz: 09.00.-10.00. 

UWAGA III ROK RiB

 W dniu 3 lipca (piątek) odbędzie się egzamin z przedmiotu: Rachunkowość bankowa i instytucji finansowych z dr P. Filip w godz. 18.00.-18.45.  W dniu 3 lipca (piątek) odbędzie się egzamin z przedmiotu: Analiza sprawozdań finansowych z dr P. Filip w godz. 18.50.-19.30.   

SUM I Rok

egzamin z "Ekonomii menadźerskiej" dr Tadeuszem Matuszkiewiczem  odbędzie się 3 lipca ( piątek) o godz. 17.00. w sali 06.

UWAGA II ROK ZPiL

Egzamin z Technik negocjacji z dr W. Nelcem odbędzie się 27 czerwca (sobota) o godz. 08.00. 

UWAGA II ROK

Egzamin z Międzynarodowych stosunków gospodarczych z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 26 czerwca (piątek) o godz. 16.00.  Zaliczenie z Analizy ekonomicznej z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 26 czerwca (piątek) o godz. 17.30. 

SUM I Rok

Zajęcia z Ekonomii menadźerskiej z dr Tadeuszem Matuszkiewiczem odbeda się 19 czerwca w godz. 17.00.-20.05. 

SUM II Rok

Egzamin z przedmiotu Rynki kapitałowe i finansowe z dr Tadeuszem Matuszkiewiczem odbędzie się w dniu 19 czerwca (piątek) o godz. 16.00.

UWAGA II ROK ZPiL

Zajęcia z dr W. Nelcem z Technik negocjacji odbędą się 13 czerwca (sobota) w godz. 08.00.-11.05.

UWAGA I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zapisy do promotorów odbędą się 12 czerwca (piątek) w godz. 12.00.-16.00. lista promotorów: prof. dr hab. Andrzej Prusek  dr Tadeusz Matuszkiewicz dr Andrzej Skowron dr hab. Marta Pomykała

UWAGA I ROK

Konsultacje z Matematyki z mgr A. Mrozik odbędą się 13 czerwca (sobota) o godz. 08.00. 

UWAGA II ROK STUDIA LICENCJACKIE- CAŁY ROK

W dniu 12 czerwca( piątek) w godz. 16.00.-19.05. odbędą się zajęcia z Analizy ekonomicznej z dr T. Matuszkiewiczem    Po zajęciach odbędą się seminaria dyplomowe z dr T. Matuszkiewiczem, dr A. Skowronem, dr W. Pająkiem i dr M. Mrozem 

Uwaga II rok RiB

W dniu 6 czerwca (sobota) w godz. od 8.00.- 12.00. odbędzie sie wykład dr Pauliny Filip z przedmioty Rachunkowość finansowa w godz. 12.15. – 16.05.obedą siię ćwiczenia z mgr Anną Groele z przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowosci

Uwaga III Rok

Zajęcia dla ZPiL z dr Bogdanem Ostrowskim z przedmiotu Lean Management  odbędą się w dniu 5 czerwca (piątek) w godz. 16.00.- 20.00. Zajęcia dla RiB z dr Tadeuszem Matuszkiewiczem z przedmiotu Analiza sprawozdań finansowych odbędą się 5 czerwca w godz. 16.00.-19.00. Zajęcia dla GiAP z dr Andrzejem Skowronem z przedmiotu Gospodarka i administracja odbędą się 6 czerwca […]

UWAGA STUDENCI II ROKU SUM

Studenci, którzy zamierzają bronić się w lipcu, zobowiązani są złożyć wydrukowane prace magisterskie i zweryfikowane programem antyplagiatowym w dziekanacie WSGiZ w Mielcu do dnia 10 czerwca 2020r. W związku z tym prosimy o przesyłanie promotorom prac magisterskich drogą on-line. 

UWAGA

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Uczelnia zamknięta do odwołania. Kontakt z pracownikami Uczelni drogą E-mail. 

UWAGA

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni kontakt z prowadzącymi ćwiczenia oraz z wykładowcami odbywać się będzie drogą on-line. Za pośrednictwem starostów zostaną przekazane ćwiczenia oraz niektóre wykłady do samodzielnej realizacji w domu. 

UWAGA II ROK

Prosimy o przygotowanie do 10 kwietnia prac z Analizy ekonomicznej u prof. dr hab. A. Pruska. Do wyboru Biznesplan wybranego przedsięwzięcia lub Analiza ekonomiczno-finansowa wybranego przedsiębiorstwa. Prace prosimy przesłać na adres dziekanatu Uczelni  dziekanat@wsgiz.mielec.pl

UWAGA

Zajęcia dydaktyczne na terenie Uczelni są odwołane do 10 kwietnia.    * w związku z Rozporządzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława  Gowina

UWAGA STUDENCI

W związku z Rozporządzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława  Gowina ważność legitymacji jest wydłużona do 31 maja 

UWAGA STUDENCI

Z dniem dzisiejszym prosimy kontaktować się z dziekanatem poprzez adres e-mailowy. Ogłoszenie obowiązuje do odwołania 

Odwołane zajęcia dydaktyczne

W związku z Rozporządzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława  Gowina  w dniach od 12 marca do 25 marca zostają odwołane wszystkie zajęcia  dydaktycznych dla studentów.  

WYKŁADY i ĆWICZENIA III ROK

3 rok cwiczenia 2019 2020 ZPiL i GiAP 13.03 (piątek) Techniki twórczego myślenia dr W. Pająk 16.00.-20.05. (sala 06)0   ZPiL 15.03 (niedziela) Zarządzanie łańcuchami dostaw dr W. Pająk 08.00.-12.05. GiAP 15.03 (niedziela) Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji dr T. Matuszkiewicz 08.00.-12.05.  RiB 15.03 (niedziela) Rachunkowość bankowa i instytucji finansowych dr P. Filip 08.00.-12.05.  15.03.(niedziela) […]

WYKŁADY i ĆWICZENIA I ROK

1 rok cwiczenia 2019 2020 14.03 (sobota)  Ekonomia integracji europejskiej dr A. Skowron 08.00.-12.05. (sala 4) 14,03 (sobota) Prawo dr hab. M. Pomykała 12.15.-16.20. (sala 4)

UWAGA II ROK SUM MB

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca wg następującego harmonogramu:   07.03.(sobota)- 08.00.-12.05.- Rynki kapitałowe i finansowe- dr T. Matuszkiewicz (sala 01) 07.03.(sobota)- 12.15.-16.20.- – Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych- mgr A. Stelnik (sala 13) 08.03. (niedziela)- 08.00.-12.05.- Filozofia współczesnego świata- mgr B. Krzych (sala 01)

UWAGA II ROK SUM AiGT

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca wg następującego harmonogramu: 06.03 (piątek)- 16.00.-20.05.- Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych- mgr A. Stelnik (sala 13) 07.03.(sobota)- 08.00.-12.05.- Rynki kapitałowe i finansowe- dr T. Matuszkiewicz (sala 01) 08.03. (niedziela)- 08.00.-12.05.- Filozofia współczesnego świata- mgr B. Krzych (sala 01)  

UWAGA I ROK SUM

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca wg następującego harmonogramu: 06.03. (piatek)- 16.00.-20.05.- Język angielski- mgr L. Trela (sala 4) 07.03. (sobota)- 08.00.-12.05.- Prawo samorządowe- mgr E. Ogorzałek (sala 4) 08.03.(niedziela)- 08.00.-16.20.-Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania- dr P. Filip (sala 4)  

II ROK WYKŁADY i ĆWICZENIA

06.03. (piątek)- Analiza ekonomiczna w godz. 16.00.-20.05. – prof. dr hab. A. Prusek (sala 06) 07.03 (sobota)- Analiza ekonomiczna w godz. 08.00.-12.05.- prof. dr hab. A. Prusek (sala 06) 07.03 (sobota)- Międzynarodowe stosunki gospodarcze- 12.15.-16.20. dr T. Matuszkiewicz (sala 06) 08.03 (niedziela) ćwiczenia wg harmonogramu: cw4_ns2020p    

UWAGA II ROK

Egzamin poprawkowy z prof. dr hab. A. Pruskiem z Polityki rozwoju odbędzie się 7 marca (sobota) o godz. 12.00. oraz w piątek 06 marca o godz. 19.00. 

WYKŁADY 3 ROK

Sobota- 29 luty dla GiAP i ZPiL 08.00.-12.05. Przygotowanie i zarządzanie projektami- dr W. Nelec (sala 06) dla RiB 08.00.-12.05.- Zagraniczne źródła finansowania biznesu- dr M. Mróz (sala 01) dla GiAP 12.15.-16.20.- Organizacja administracji publicznej- dr A. Skowron (sala 06)   Niedziela- 01 marzec dla RiB   08.00.-12.05.- Rachunkowość bankowa i instytucji finansowych- dr P. Filip […]

UWAGA

Seminarium dyplomowe z dr Andrzejem Skowronem odbędzie się 29 lutego (sobota) o godz. 12.00. 

UWAGA

Seminarium dyplomowe z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędzie się 29 lutego (sobota) o godz. 12.00. 

UWAGA

Egzaminy poprawkowe z prof. dr hab. K. Zielińskim odbędą się 28 lutego (piątek) o godz. 13.00. 

UWAGA I ROK

Wpisy z Prawa u dr hab. M. Pomykały odbędą się 26 lutego (środa) w godz. 13.00.-14.00. 

UWAGA WYKŁADY I ROK

28.02.2020 (piątek) w godz. 16.00.-20.05.   prof. dr hab. Kazimierz Zieliński- Mikroekonomia (sala 06)     29.02.2020 (sobota) w godz. 08.00.-12.05. prof. dr hab. Kazimierz Zieliński- Mikroekonomia (sala 4) 29.02.2020 (sobota) w godz. 12.15.-16.20. dr hab. W. Jabłoński- Matematyka (sala 4)   01.03.2020 (niedziela) w godz 08.00.-12.05. dr hab. W. Jabłoński- Matematyka (sala 4)  

UWAGA II ROK: ZAPISY DO PROMOTORÓW

UWAGA II ROK   W dniach 28 i 29 lutego  w Dziekanacie odbędą się zapisy na seminaria dyplomowe. Poniżej zamieszczamy wykaz Promotorów wraz z problematyką, ułatwiającą zapisy na seminarium.   Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński Polityka ekonomiczna. Polityka społeczna. Polityka rolna. Restrukturyzacja regionów.             Prof. dr hab. Zbigniew Zioło Gospodarka regionalna. […]