uwaga I Rok

w dniu 5 lutego (niedziela) ogodz. 12.00.  odbędzie się egzamin z "Prawa" u dr hab. Marty Pomykały

Uwaga II Rok

w dniu 5 lutego (niedziela) o godz. 15.00. odbedzie sie egzamin ze "Statystyki" u prof. dr hab.Andrzeja Sokołowskiego w dniu 11 lutego (sobota) o godz. 9.00. odbedzie sie egzamin z "Rachunkowości" u dr Pauliny Filip w dniu 18 lutego (sobota)   odbedzie sie zaliczenie z "Statystyki" u dr Tadeusza Matuszkiewicza w dniu 19 lutego (niedziela) odbędzie […]

UWAGA II ROK   W dniu 28 stycznia  w Dziekanacie wszyscy Studenci proszeni są  o ostateczny wybór specjalności spośród niżej wymienionych: ·  RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ                                      GOSPODARKA I ADMINISTRACJA ·   ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ

UWAGA III ROK

 w dniu 5 lutego (niedziela) o godz. 13.30. odbędzie się egzamin z Prognozowania u prof. dr hab. Andrzeja Sokołowskiego w dniu 17 lutego (piatek) od godz 11.00. odbędzie się egzamin ustny z Polityki społecznej  u prof. dr hab Kazimierza Zielińskiego.

UWAGA III ROK

Seminarium dyplomowe z dr W. Pająkiem odbędzie się 28 stycznia (sobota) o godz. 11.30. 

UWAGA III ROK

Wykład z Prognozowania i symulacji z prof. dr hab. A. Sokołowskim z dnia 27 stycznia (piątek) zostaje przeniesiony na dzień 26 stycznia (czwartek) w godz. 17:30-20.45. Jednocześnie informujemy, iż odbędzie się on w formie zdalnej poprzez aplikację TEAMS

UWAGA !!!

przypominamy, iz na dzień 10 stycznia (dotyczy semestru zimowego) oraz na dzień 10 czerwca  (semestr letni) student ma obowiazek uiszczenia całej kwoty czesnego za bieżacy semestr. Jest to warunek do wydania karty egzaminacyjnej.

Uwaga II Rok

zajecia z "Podstaw makroekonomii" z prof. dr hab. Kazimierzem Zielinskim z dnia 14 stycznia zostaje przeniesiony na dzien 4 lutego na godz. 12.00.

UWAGA III ROK

W dniach 14.01 oraz 28.01. nastąpiła zmiana w harmonogramach zajęć. Poniżej podajemy nowy plan zajęć:     14.01 (sobota) 8:00 – 9:30 Prognozowanie (RiB i GiAP)- dr T. Matuszkiewicz (sala 11) 8:00 – 9:30 Rachunkowość zarządcza (ZPiL)- mgr A. Groele (sala A1) 9:40-11:10 rachunkowość zarządcza (RiB)- mgr A. Groele (sala 9) 9:40 – 11:10 Prognozowanie […]

Uwaga III Rok

wykład z "Polityki społecznej" z prof. dr hab. Kazimierzem Zielińskim z dnia 13 stycznia zostaje przeniesiony na 5  lutego na godz. 8.00.

Uwaga III Rok

zaległy wykład z Polityki społecznej z Prof. dr hab. Kazimierzem Zielińskim odbędzie się w dniach : 10 grudnia  (sobota) w godz. 11.00.-15.20. 11 grudnia (niedziela) w godz. 8.30. – 12.05.

UWAGA SUM

Seminarium dyplomowe z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 26 listopada (sobota) o godz. 11.00. 

UWAGA III ROK

Seminarium dyplomowe z dr P. Filip odbędzie się 19 listopada (sobota) o godz. 13.15. 

UWAGA II ROK

Zajęcia z Rachunkowości finansowej z dr P. Filip 19 listopada (sobota) odbędą się od godz. 09.30. 

UWAGA

Seminarium dyplomowe z prof. dr hab. A. Pruskiem odbędzie się 5 listopada (sobota) o godz. 11.00. 

UWAGA II ROK

Wykłady w dniu 5 listopada (sobota) rozpoczną się od godz. 09.00. 

Stypendia 2022/2023

STYPENDIA ROK AKADEMICKI 2022/2023   Wnioski o przyznanie stypendium 2022/2023  socjalnego, rektora dla najlepszych  studentów oraz  dla osób niepełnosprawnych  można składach w : Dziekanacie WSGIZ  –                  w godz. pracy dziekanatu   W  kwesturze pokój  nr  10    –      piątek  28.10.2022   godz.  15.00 –  18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        _      sobota 29.10.2022   godz.   8.00  – 12.00                  

UWAGA STUDENCI SUM II ROK

Seminarium dyplomowe z dr T. Matuszkiewiczem odbędzie się 24 października (poniedziałek) w godz. 16.00.-17.30. 

UWAGA DRUGI ZJAZD SUM I ROK

Drugi zjazd odbędzie się w dniach 22-23 października wg następującego harmonogramu: 22 października (sobota) dr M. Mróz w godz. 08.00-12.00- Polityka rozwoju zrównoważonego   23 października (niedziela) dr M. Paduch w godz. 08.00-12.00- Język angielski 

UWAGA II ROK SUM

Zajęcia drugiego zjazdu odbędą się w dniach 22-23 października wg następującego harmonogramu:   22 października (sobota) grupa pierwsza: 08.00-12.00- Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych z mgr G. Rokoszem grupa druga: 12.00-16.00 Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych z mgr G. Rokoszem   23 października (niedziela) 09.00-13.00- Filozofia współczesnego świata- mgr B. Krzych  

UWAGA SUM II ROK

Zajęcia pierwszego zjazdu odbędą się w dniu 8 października (sobota) wg następującego harmonogramu: Menedżer biznesu: 08.00-12.00 Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych z mgr G. Rokoszem Administracja i gospodarka terytorialna: 12.00-16.00 Prognozowanie procesów ekonomicznych i decyzji biznesowych z mgr G. Rokoszem  

UWAGA I ROK SUM

Zajęcia pierwszego zjazdu odbędą się w dniach 8,9 października wg następującego harmonogramu: 8.10. (sobota)- Ustrój administracji publicznej z dr A. Skowronem w godz. 12.00-16.00. 9.10. (niedziela)- Język angielski z dr M. Paduchem w godz. 08.00-12.00.  

Uwaga II i III Rok

Podajemy terminy zjazdów dla II  oraz  III rok studiów  1,2. październik, 14,15,16. październik, 18,29,30 październik, 4,5,6 listopad, 18,19,20 listopad, 2,3,4. grudzień, 13,14,15. styczeń, 2023, 27,28,29 styczeń szczegółowy Harmonogram na najbliższy zjazd I zjazd III i II rok – studia licencjackie 2022 23

UWAGA I Rok

Podajemy  terminy zjazdów dla I Roku w semestrze zimowym 2022/2022 8,9 październik,   I ZJAZD     Wykłady:   Data 08.10.2022 sobota 8.00 – 09.30 Podstawy marketingu dr Andrzej Skowron 9.45 – 11.15 Podstawy marketingu dr Andrzej Skowron 11.20 – 12.05 Podstawy marketingu dr Andrzej Skowron 12.15 – 13.45 Prawo dr hab. Marta Pomykała 14.00 […]

UWAGA SUM I ROK

Zaległy egzamin z Prawa podatkowego i ekonomii opodatkowania z dr P. Filip odbędzie się 1 lipca (piątek) o godz. 18.45. 

UWAGA II ROK RiB

Egzamin z Rachunkowości finansowej oraz zaległe zaliczenia z dr P. Filip odbędą się 1 lipca (piątek) o godz. 18.00.

UWAGA III ROK RiB

Egzamin z Rachunkowości bankowej i instytucji finansowych oraz z Analizy sprawozdań finansowych z dr P. Filip odbędzie się 1 lipca (piątek) o godz. 17.00. 

KONFERENCJA NAUKOWA

  Rektor WSGiZ zaprasza wszystkich studentów oraz na konferencję naukową na temat :„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJOWE W OKRESIE TURBULENCJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ”, która odbedzie sie  w Hotelu Polskim w dniu 24 czerwca br.od godziny 11.00. Szczegółowy program konferencji zamieszczony w linku ponizej.   program konferencji   zapraszamy wszyskich zaitneresowanych.

UWAGA I ROK SUM

egzamin u dr Pauliny Filip z przedmiotu Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania odbedzie się w dniu 25 czerwca o godz. 8.30.

UWAGA II ROK SUM Menadżer biznesu

Egzamin z dr T. Matuszkiewiczem z przedmiotu Finanse przedsiębiorstw i controlling odbędzie się 18 czerwca (sobota) o godz. 09.00. Wcześniej odbędzie się wykład od godz. 08.00. 

UWAGA II ROK

Seminarium dyplomowe z dr A. Skowronem odbędzie się 9 czerwca (czwartek) o godz. 17.00. 

Uwaga III Rok !!!

Zajecia z dnia 5 czerwca (niedziela) zostaja przeniesione na poźniejszy termin. Zmiany w aktualnym harmonogramie.

UWAGA II ROK

Zaliczenie z Ekonometrii z prof. dr hab. A. Sokołowskim odbędzie się 7 czerwca (wtorek) o godz. 17.00. 

UWAGA II ROK ZPiL

Zaliczenie z dr W. Nelcem z Technik negocjacji odbędzie się 9 czerca (czwartek) o godz. 17.30. 

UWAGA 2 ROK GiAP

Egzamin z dr A. Skowronem z Finansów Jednostek Samorządu Terytorialnego odbędzie się 9 czerwca (czwartek) o godz. 16.00. 

UWAGA II ROK

Seminarium dyplomowe z dr W. Pająkiem odbędzie się 4 czerwca (sobota) o godz. 16.30. 

UWAGA III ROK

Seminarium dyplomowe z dr W. Pająkiem odbędzie się 4 czerwca (sobota) o godz. 15.30. 

UWAGA SUM I Rok

w dniu 14 maja (sobota) odbędą się zapisy na seminarium dyplomowe. Seminaria dyplomowe będą prowadzone przez : Prof. dr hab. Andrzeja Pruska dr hab. Martę Pomykała dr Tadeusza Matuszkiewicza dr Andrzeja Skowrona.

UWAGA

Seminarium dyplomowe z dr M. Mrozem odbędzie się 12 maja (czwartek) o godz. 16.00.  

uwaga III Rok

Seminarium dyplomowe z dr Wojciechem Pająkiem odbędzie się 7 maja o godz. 15.30.

Uwaga II Rok

Seminarium dyplomowe z dr Wojciechem Pająkiem odbedzie się 7 maja o godzinie 16.30.

UWAGA

Przerwa świąteczna w dniach 14-18 kwietnia