KONFERENCJA WSGIZ

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania

 

Konferencja naukowa pt.:

„Dylematy rozwoju Polski w okresie turbulencji ekonomicznych”.

Mielec, 21 czerwca 2024

 

Program Konferencji:

Sesja I (16.00-17.00) s.8

 • prof. dr hab. Kazimierz ZielińskiRola oszczędności w gospodarce
 • prof. dr hab. Andrzej PrusekPolska polityka zintegrowanego i holistycznego rozwoju w warunkach turbulencji
 • dr Tadeusz MatuszkiewiczInnowacyjność firm regionu podkarpackiego w okresie turbulencji ekonomicznych
 • dr Andrzej SkowronKrajowa polityka miejska 2030 – wyzwania i perspektywy rozwoju średnich ośrodków miejskich
 • dr Marek Mróz, mgr Patrycja Mróz Dylematy rozwoju energetyki w Polsce w kontekście polityki UE

Sesja II (17.00-18.00) s.8

 • mgr Kamil ZientarskiPropozycja ominięcia niemożności wzmacniania skali przedziałowej na ilorazową w badaniach taksonometrycznych – na przykładzie zmiennej: wynik finansowy
 • Dominika  SzklarzProtekcjonizm gospodarczy w idei polskiego produktu 
 • Anna MorylRola technologii i innowacji w przystosowaniu się do gospodarczych turbulencji
 • Żaneta RybińskaDiagnoza stanu demograficznego Polski  
 • Monika Piekarska –  Wykluczenie społeczne i warunki życia ludności w  województwach  ściany wschodniej

 

 

Konferencja Mielec 21 czerwca 2024


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Zarządzania Firmą
 • Zarządzania Produkcją i Logistyką
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne