Stypendia

STYPENDIA   –  ROK AKADEMICKI  2020/21

Pomoc materialna dla studentów – szczegóły od dnia 11.10.2020

Załączniki (pliki do pobrania):

 • Wniosek o stypendium socjalne (zal1a.doc)
 • Wniosek o stypendium z tytułu niepełnosprawności (zal1b.doc)
 • Wniosek o zapomogę losową (zal1c.doc)
 • Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zal1d.doc)
 • Załącznik 2 – Oświadczenie (zal2.doc)
 • Załącznik 3 – Oświadczenie dotyczące ryczałtu i karty podatkowej (zal3.doc)
 • Załącznik 4 – Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (zal4.doc)
 • Załącznik 5 – Oświadczenie Dotyczące sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta w przypadku wykazania dochodu niższego od minimum socjalnego lub braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie studenta (zal5.doc)

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne