Stypendia

STYPENDIA   –  ROK AKADEMICKI  2018/19

Pomoc materialna dla studentów –

Regulamin (plik do pobrania)

Informacje na temat stypendiów socjalnych w WSGiZ w Krakowie Zamiejscowego Wydziału Ekonomii  w Mielcu  w roku akademickim 2018/2019 (*.doc)

 

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

 1. Stypendium socjalne (jeżeli dochód w jego rodzinie nie jest wyższy niż  850,20zł netto na członka rodziny)  wniosek – Zał.1A
 2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) wniosek – Zał.1B
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów –  wniosek Zał.1D
 4. Stypendium ministra za  osiągnięcia w nauce – na wniosek  rektora zaopiniowany przez Radę Wydziału
 5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na wniosek  rektora zaopiniowany przez Radę Wydziału
 6. Zapomogi losowe wniosek – Zał.1C

Załączniki (pliki do pobrania):

 • Wniosek o stypendium socjalne (zal1a.doc) (zal1a.pdf)
 • Wniosek o stypendium z tytułu niepełnosprawności (zal1b.doc) (zal1b.pdf)
 • Wniosek o zapomogę losową (zal1c.doc) (zal1c.pdf)
 • Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zal1d.doc) (zal1d.pdf)
 • Załącznik 2 – Oświadczenie (zal2.doc) (zal2.pdf)
 • Załącznik 3 – Oświadczenie dotyczące ryczałtu i karty podatkowej (zal3.doc), (zal3.pdf)
 • Załącznik 4 – Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (zal4.doc) (zal4.pdf)
 • Załącznik 5 – Oświadczenie Dotyczące sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta w przypadku wykazania dochodu niższego od minimum socjalnego lub braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie studenta (zal5.doc) (zal5.pdf)
 • Załącznik 6 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu  (zal6.doc) (zal6.pdf)
 • Załącznik 7 – Oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium na kolejny semestr- (zal7.doc) (zal7.pdf)

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana