UWAGA SUM II

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI 

Sobota 09.03 od godz. 8:00 – 12:05

Strategie rozwoju terytorialnego dr Andrzej Skowron

Niedziela 10.03 od godz. 8:00 – 12:05 

Rozwój terytorialny dr Marek Mróz (TEAMS)

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE I FINANSOWE W FIRMIE 

Sobota 09.03 od godz. 8:00 – 12:05

Finanse przedsiębiorstw i controlling dr Tadeusz Matuszkiewicz

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

  • Rachunkowość i Bankowość
  • Zarządzania Firmą
  • Zarządzania Produkcją i Logistyką
  • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

  • Zarządzanie oświatą
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
  • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
  • Przygotowanie pedagogiczne