Konferencja naukowa w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania

 

 

 

                W dniu 21 czerwca 2024 w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu odbyła się konferencja naukowa pt.: „Dylematy rozwoju polski w okresie turbulencji ekonomicznych”. W ramach konferencji naukowcy z Krakowa, Rzeszowa i Mielca przedstawili wyniki badań dotyczących różnych aspektów ekonomicznych gospodarki krajowej i regionalnej. Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński w swoim wystąpieniu odnosił się do roli oszczędności w gospodarce, zaś prof. dr hab. Andrzej Prusek mówił z kolei o potrzebie prowadzenia w Polsce zintegrowanej i holistycznej polityki rozwoju. Dr Tadeusz Matuszkiewicz przedstawił analizy dotyczące regionalnego zróżnicowania innowacyjności firm przemysłowych i usługowych, natomiast krajową politykę miejską w odniesieniu do perspektyw rozwoju średnich miast przedstawił dr Andrzej Skowron. Dr Marek Mróz i mgr Patrycja Mróz zaprezentowali z kolei dylematy rozwoju energetyki w Polsce w kontekście polityki UE.

                Podczas drugiej sesji konferencji swoje referaty wygłosili absolwenci i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Omówili oni wyniki swoich badań dotyczących: formuły protekcjonizmu znajdującej wyraz w idei polskiego produktu, roli nowych technologii w gospodarce, stanu demograficznego Polski oraz warunków życia ludności w Polsce Wschodniej, a także różnych aspektów prowadzenia badań taksonometrycznych. Pokłosiem konferencji będzie wydawnictwo pokonferencyjne, które ukaże się w formie książkowej pod koniec 2024 roku.       

                WSGiZ działającą od 1999 roku obchodzi w tym roku 25 – lecie swojej działalności, w trakcie której mury uczelni opuściło kilka tysięcy absolwentów.  Uczelnia regularnie organizowała konferencje naukowe z udziałem ludzi nauki z całego kraju. Efektem działalności naukowej uczelni jest wydanie szeregu naukowych publikacji. Uczelnia dopasowała swoja o dydaktyczna do potrzeb lokalnego rynku [pracy kształcąc w ramach kierunku Ekonomia specjalistów od logistyki, zarzadzania produkcją, rachunkowości, bankowości oraz gospodarki i administracji regionalnej. Ponadto uczelnia oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych wykraczających poza specjalności ekonomiczne.

                Łączenie działalności naukowej z dydaktyką gwarantuje stały rozwój uczelni.


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

  • Rachunkowość i Bankowość
  • Zarządzania Firmą
  • Zarządzania Produkcją i Logistyką
  • Gospodarka i Administracja Publiczna
Studia podyplomowe

 

  • Zarządzanie oświatą
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
  • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
  • Przygotowanie pedagogiczne