UWAGA II ROK

W dniach 8 i 9 marca 
w Dziekanacie odbędą się zapisy na Seminaria Dyplomowe.

Poniżej zamieszczamy wykaz Promotorów wraz z problematyką, ułatwiającą zapisy na seminarium.

 Prof. dr hab. Andrzej Prusek

Analiza ekonomiczna. Wycena przedsiębiorstw. Restrukturyzacja, prywatyzacja
i strategie rozwoju przedsiębiorstw. Analizy rynku ubezpieczeń.

 

Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński

Polityka ekonomiczna. Polityka społeczna. Polityka rolna. Restrukturyzacja regionów.

 

Dr Tadeusz Matuszkiewicz

Analiza finansowa przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Klastry. Innowacyjność regionów. Rynek pracy. Bankowość.

 

Dr Andrzej Skowron

Finanse samorządu terytorialnego. Gospodarka komunalna. Ekonomia integracji europejskiej. Marketing.

 

Dr Wacław Nelec

Konkurencyjność i innowacyjność firm. Rozwój społeczno-gospodarczy regionów.

Funkcjonowanie firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu.

 

Dr Wojciech Pająk

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rynek pracy. Zarządzanie strategiczne. Logistyka. Kultura organizacyjna. Struktury organizacyjne. Style kierowania.


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana