39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WSGiZ
 
AKTUALNOŚCI

„Przygotowanie do wdrożenia RODO”

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić firmy i instytucje w krajach członkowskich są poważne, a w powietrzu wisi widmo wielomilionowych kar.

Kogo dotyczyć będzie RODO?

Tak naprawdę wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Mogą to być zarówno duże korporacje – na przykład firmy ubezpieczeniowe czy instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, samorządy, uczelnie – oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, jak sklep internetowy czy salon kosmetyczny.

Cel szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu wymogów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.


więcej informacji -->>


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  ogłasza konkurs „Junior Innowacji Podkarpacia 2018”,
skierowany  do studentów, absolwentów oraz młodych pracowników naukowych uczelni wyższych.
Jego ideą jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz zachęcanie w/w osób do rozpoczęcia
własnej działalności gospodarczej charakteryzującej się wysoką innowacyjnością.

 Natomiast celem jest wyłonienie najlepszego pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe.
 Więcej informacji odnośnie Konkursu znajduje się w załączonym pliku


UWAGA II ROK

WSZYSCY STUDENCI PROSZENI SĄ O PONOWNY WYBÓR SPECJALNOŚCI SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PONIŻEJ:

•  RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ
•  EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ I PRODUKCJĄ
•  GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
•     EKONOMIKA TRANSPORTU, SPEDYCJI I USŁUG LOGISTYCZNYCH


DEKLARACJĘ WYBORU NALEŻY DOKONAĆ W DZIEKANACIE
W DNIACH 16-17 LUTEGO BR.BIBLIOTEKA WSGIZ BĘDZIE CZYNNA W DNIACH:
16 lutego w godz. 16- 18
17 lutego w godz. 10-12

UWAGA
Od dnia 20 stycznia wydawane są karty egzaminacyjne.
Karty będą wydawane indywidualnie i każdy student proszony jest o przedstawienie dowodów wpłat za czesne za cały semestr

Pierwszy zjazd na II semestrze studiów podyplomowych
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDRAŻANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH
odbędzie sie w dniach 17-18 lutego.
Pełny harmonogram zostanie podany wkrótce.

16-17 lutego 2018
UWAGA I ROK
Wpisy do indeksów z Historii gospodarczej
 u dr hab. K. Brońskiego odbędą się 17 lutego (sobota) o godz. 11.30.
Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu
 proszone są o przyjście na godz. 12.00.

Egzamin poprawkowy
u dr Andrzeja Skowrona
z Ekonomii Integracji Europejskiej
odbędzie się w dniu 17 lutego o godz. 10.00.

Egzamin poprawkowy dla III Roku
z dr Wacławem Nelcem
z „Zarządzania strategicznego”
odbędzie się 17 lutego (sobota) o godz. 10.00.

Egzamin dla I Roku
z dr Wacławem Nelcem
z „Zarządzania”
odbędzie się 17 lutego (sobota) o godz. 10.00.

Egzamin dla II Roku
u Prof. dr hab. Andrzeja Pruska
z Polityki Gospodarczej
odbędzie się 17 lutego  o godz. 9.00.

Egzamin dla III Roku
u Prof. dr hab. Andrzeja Pruska
z Metody wyceny przedsiębiorstw
odbędzie się 16 lutego  o godz. 16.30.
15 lutego 2018
UWAGA III ROK
Zaległy wykład z Polityki społecznej
z prof. dr hab. K. Zielińskim
odbędzie się 15 lutego (czwartek) o godz. 16.30. Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie nawiązała współpracę z Fabryką Nowych Technologii Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania analiz antyplagiatowych prac dyplomowych przy pomocy pierwszego inteligentnego Systemu Przeciwplagiatowego GENUINO.

Program będzie dokonywać kontroli antyplagiatowej wszystkich prac dyplomowych poprzez interfejs www.genuino.pl, celem wykrywania nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Liczymy na to, że współpraca z pierwszym inteligentnegym Systemem Przeciwplagiatowym GENUINO stanie się jednym z elementów stałego podnoszenia jakości kształcenia oraz poziomu wyników osiąganych przez Studentów naszej uczelni. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego